Danameco – Thương hiệu phát triển bền vững

Chia sẻ

Trong những năm qua, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có tác động xấu đến nền kinh tế nước ta, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động SX-KD của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tổng công ty cổ phần y tế Danameco. Trong bối cảnh đó, Công ty đã phát huy sự năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý, cộng với sự nhiệt tình, tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên.

Nhờ vậy trong nhiều năm liền sản xuất kinh doanh của công ty liên tục phát triển, đảm bảo có lãi, bảo toàn vốn, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hằng năm, trích nộp ngân sách ngày càng tăng, đảm bảo đời sống cho công nhân lao động… Qua đó đã tạo nên một thương hiệu DANAMECO uy tín và vững mạnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công ty luôn quan tâm, khuyến khích, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong công nhân lao động, nhiều sáng kiến đã được nghiên cứu, triển khải ứng dụng vào sản xuất góp phần tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, cải thiện môi trường làm việc…Qua phòng trào, trong năm (2009-2013) đã có hơn 92 sáng kiến, giải pháp được nghiên Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam tặng 11 Bằng Lao động sáng tạo và tham gia đạt nhiều giải thưởng cao trong Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Tin được quan tâm