Mời họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ lần thứ 22, Nhiệm Kỳ III (2015 – 2020), Quý I năm 2019

Chia sẻ

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco trân trọng kính mời Ông/Bà, sắp xếp công việc và thời gian để dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Quý I – năm 2019
Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.
Giay moi hop HDQT22-Q1.2019-signed
Tai lieu Hop HDQT Q1-2019-Thang 3-CBTT

Tin được quan tâm