1. Trụ sở chính của DANAMECO đặt tại địa chỉ số 12 đường Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
  2. Nhà máy sản xuất Vật tư y tế Hòa Cường tại TP. Đà Nẵng:
  • Có diện tích trên 6.000 m2. Bao gồm: Hệ thống nhà làm việc, hệ thống các nhà xưởng, hệ thống kho và khuôn viên cây xanh và đường nội bộ.
  • Được đầu tư, trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị tự động, bán tự động thuộc công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất các loại Bông Băng Gạc, trang phục phẩu thuật, phòng hộ, chống dịch, áo phao, túi y tế thôn bản.
  • Năng suất, doanh thu bình quân hàng năm đạt giá trị 90 tỷ.
  1. Nhà máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam tại cụm công nghiệp Trảng Nhật, Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam:

  • Có diện tích 30.000 m2. Bao gồm: Hệ thống nhà làm việc, hệ thống các nhà xưởng, hệ thống kho và khuôn viên cây xanh và đường nội bộ.
  • Được đầu tư, trang bị đầy đủ các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tự động, bán tự động hiện đại phục vụ sản xuất Bông y tế, khẩu trang y tế, Găng tay cao su y tế, các loại bông gạc.
  • Năng suất, doanh thu bình quân hàng năm đạt giá trị 30 tỷ.
  1. Kho công ích với diện tích gần 3000 m2 (thể tích chứa hàng 14.850 m3) được xây dựng, quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn của GSP đã quy định, trang bị đầy đủ phương tiện Phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống điều hoà nhiệt độ, hệ thống giá kệ theo tiêu chuẩn UNFPA.
  2. 02 chi nhánh, 04 văn phòng đại diện chuyên thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và cung cấp sản phẩm của Danameco đến khách hàng gồm có: Chi Nhánh DANAMECO tại thành phố Hà Nội, Chi Nhánh  DANAMECO tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đại diện Hà Nội, Văn phòng Đại diện tại Cần Thơ, Văn phòng Hà Tĩnh.