Tìm kiếm sản phẩm
  • Doanh thu 2016 226.3 tỷ VND

  • Giá trị vốn hóa 107.2 tỷ VND

  • Quy mô nhân sự 462 nhân viên

  • Số nhà máy 02 nhà máy

  • Số chi nhánh 03 chi nhánh

Xem chi tiết >>