07:35 | 13.04.2021
Tìm kiếm sản phẩm

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Uy Tín & Chất Lượng

Download catalogue sản phẩm của chúng tôi

Download

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Các chứng chỉ chúng tôi đã đạt được

  • Doanh thu 2016 226.3 tỷ VND

  • Giá trị vốn hóa 107.2 tỷ VND

  • Quy mô nhân sự 462 nhân viên

  • Số nhà máy 02 nhà máy

  • Số chi nhánh 03 chi nhánh

Xem chi tiết >>