CBTT V/v Bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ kế toán trưởng

Để xem thông tin công văn về việc Bổ nhiệm Ông Huỳnh Đức Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng Danameco, vui lòng download tài liệu tại link phía dưới.

CBTT-QD-bo-nhiem-ke-toan-truong-signed.pdf
Tin liên quan