Công bố thông tin 24h – Thay đổi tên gọi Nhà máy Hòa Cường, Quảng Nam và Phòng Hành chính – Nhân sự (CV số 330, 326, 327, 328 ngày 22/5/2017)

2017_05_22_Thay_ten_don_vi.pdf
Tin liên quan