Công bố thông tin bất thường 24h – Bà Phạm Thị Minh Trang làm Phó CT HĐQT, Ông Lê Hải Trọng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (CV Số 293, 292 ngày 09/05/2017)

nghi_quyet_15186.pdf
Tin liên quan