Công bố thông tin bất thường 24h – Ông Võ Anh Đức giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tài chính Kế hoạch, Bà Huỳnh Thị Li Li giữ chức vụ Kế toán trưởng (CV Số 192, 178, 179, 191 ngày 01/04/2017)

DNM_2017_04_01_thay_doi_nhan_su_signed.pdf
Tin liên quan