NGHỊ QUYẾT HĐQT Phiên họp bất thường thứ 07, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2021 (Họp trực tuyến)

Để xem nội dung Nghị quyết HĐQT – Phiên họp bất thường thứ 07, nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), Quý II năm 2021 (Họp trực tuyến) vui lòng download tài liệu tại link phía dưới.

nghi-quyet-HDQT-signed.pdf
Tin liên quan