Quyết định Bà Nguyễn Thị Thanh Nga được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy Hòa Cường (Số 681/QĐ-HĐQT-DNM ngày 04/10/2017)

QD_Ba_NTTNga095.pdf
Tin liên quan