Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hành chính Nhân sự (QĐ Số 241 ngày 18/4/2017)

2017_04_18_qd_PTGD_HCNS.pdf
Tin liên quan