Quyết định Ông Đặng Quốc Tuấn thôi kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy Hòa Cường (Số 680/QĐ-HĐQT-DNM ngày 04/10/2017)

QD_Mien_Nhiem_DQTuan096.pdf
Tin liên quan