Quyết định số 100/QĐ-HĐQT-DNM về việc sửa chữa cải thiện phân xưởng và đầu tư dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động tại Nhà máy Sản xuất Vật tư Y tế Quảng Nam

QĐ-100QĐHĐQTDNM-về-việc-sửa-chữa-cải-thiện-PX-và-đầu-tư-dây-chuyền-khẩu-trang-signed.pdf
Tin liên quan