Thông báo bổ nhiệm kiêm nhiệm người nội bộ – Ông Đặng Quốc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Sản xuất kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Hòa Cường (CV 152 ngày 14/3/2017)

DNM_Qdinh_Qtuan_sign.pdf
Tin liên quan