Thông báo Thay đổi nhân sự chủ chốt – Ông Lê Hải Trọng được ủy quyền CT HĐQT, Ông Đặng Quốc Tuấn làm PTGĐ Sản xuất, Bà Nguyễn Thị Hoài Nam làm PTGĐ Xuất Nhập khẩu (CV Số 1092 ngày 02/12/2016)

2016_12_02_HDQT_thay_doi_nhan_su003.pdf
Tin liên quan