Designer – Nhân viên thiết kế

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Marketing

20.01.2021

Số lượng: 1

Mô tả công việc:

 • Thiết kế nhãn mác, bao bì, thùng, vật chứa của sản phẩm trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế.
 • Thiết kế banner, namecard, văn bản, tài liệu, bộ nhận dạng thương hiệu của Danameco.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu, hình ảnh về sản phẩm phục vụ cho công tác sản xuất, kinh doanh.
 • Tham gia xây dựng các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công việc thiết kế đồ họa ở Danameco.
 • Và các công việc khác liên quan đến thiết kế đồ họa theo sự phân công của Tổng công ty.

Yêu cầu công việc:

 • Biết sử dụng thành thạo nhóm phần mềm thiết kế Adobe (Acrobat Reader, Photoshop, Illustrator) và Corel (phiên bản từ 2015 trở lên).
 • Nắm rõ các Luật đinh, quy định trong nước về Nhãn mác, bao bì trong Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (như Nghị định 36, 43...).
 • Nắm rõ các Luật định, chuẩn mực quốc tế về Nhãn mác, bao bì trong Lĩnh vực Trang thiết bị y tế khi xuất khẩu sang nước khác (như ISO, FDA, CE, ISO khác...).
 • Có tinh thần học hỏi, tiếp nhận, nắm bắt các thông tin liên quan đến Sản phẩm, quy trình hệ thống quản lý của Danameco.
 • Bảo mật các giá trị liên quan đến thiết kế kế, phát triển sản phẩm của Danameco.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thiết kế nhãn mác liên quan đến Trang thiết bị y tế.
 • Đọc và hiểu được Tiếng Anh liên quan đến Trang thiết bị y tế phục vụ cho công việc thiết kế.
 • Ưu tiên sử dụng thành thạo nhóm phần mềm Adobe (Acrobat Reader, Photoshop, Illustrator).
Có thể bạn sẽ thích

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Business Development

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Product Development

20.01.2021

HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Human Resources

20.01.2021