HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Human Resources

20.01.2021

Số lượng: 1

Mô tả công việc:

 • Quản lý hồ sơ nhân sự trong công ty, đề xuất và thực hiện các quy định về lương thưởng và chế độ phúc lợi khác.
 • Hỗ trợ quy trình tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.
 • Tiến hành định hướng cho nhân viên mới, xây dựng các sáng kiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Cung cấp hỗ trợ cho nhân viên trong các vấn đề khác nhau liên quan đến nhân sự như và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.
 • Thúc đẩy các chương trình nhân sự để tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, hạn chế xảy ra xung đột.
 • Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chính sách hành chính nhân sự.
 • Thực hiện các nhiệm vụ quản lý hiệu suất.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu với các số liệu nhân sự hữu ích như thời gian thuê lao động và sự đóng góp của từng nhân viên.
 • Tổ chức đánh giá hiệu suất nhân viên hàng quý và hàng năm.
 • Xây dựng văn hoá công ty bằng cách tổ chức những hoạt động phù hợp, giải quyết vấn đề kịp thời, công bằng nghiêm túc, cung cấp các điều kiện phúc lợi cho nhân viên theo quy định của công ty, thúc đẩy hợp tác giữa các đội nhóm.

Yêu cầu công việc:

 • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực nhân sự
 • Mạnh về tuyển dụng nhân sự.
 • Am hiểu về luật lao động, BHXH...
 • Tiếng Anh tốt
 • Chăm chỉ, chịu khó
Có thể bạn sẽ thích

Designer – Nhân viên thiết kế

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Marketing

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Business Development

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Product Development

20.01.2021