Logistic Manager – Trưởng kho vận

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Logistics

20.01.2021

Số lượng: 1

Mô tả công việc:

 • Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho ở toàn bộ các nhà máy, văn phòng trực thuộc Tổng Công ty;
 • Điều phối nhân lực Kho vận thực hiện các công việc trên đạt hiệu quả cao nhất;
 • Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty;
 • Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty;
 • Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản;
 • Thực hiện các báo cáo về số lượng hàng xuất, nhập, tồn cho Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tổ chức thực hiện việc giao hàng cho cho đối tác, khách hàng…. theo yêu cầu;
 • Tổ chức và chỉ đạo nhân sự thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tại tất cả các kho;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc:

 • Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý, sắp xếp hàng hóa tốt
 • Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
Có thể bạn sẽ thích

Designer – Nhân viên thiết kế

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Marketing

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Business Development

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Product Development

20.01.2021