Warehouse Staff – Nhân viên thủ kho

Vị trí: Quảng Nam | Đà Nẵng

Loại công việc: Warehouse Management

20.01.2021

Số lượng: 2

Mô tả công việc:

  • Nhập, xuất kho hàng hóa
  • Báo cáo tiến độ giao hàng hóa hàng ngày
  • Kiểm kê hàng hóa theo kế hoạch định kỳ , đột xuất
  • Phối hợp cùng OA lên kế hoạch dự trù hàng hóa
  • Lưu trữ hồ sơ , giấy tờ liên quan tới hàng hóa , giao nhận
  • Các công việc khác theo điều động từ Tổng công ty và Trưởng văn phòng đại diện

Yêu cầu công việc:

  • Có kinh nghiệm làm kho
  • Ưu tiên đã làm thủ kho cho các công ty Dược , VTYT
  • Sẵn sàng làm thêm giờ
  • Có sức khỏe
Có thể bạn sẽ thích

Designer – Nhân viên thiết kế

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Marketing

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Business Development

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Product Development

20.01.2021