Khẩu trang y tế 3 lớp D-Care Premium, dây buộc

Chi tiết sản phẩm

Khẩu trang phẫu thuật/Y tế

Khẩu trang y tế 3 lớp D-Care Premium, dây buộc

Khẩu trang y tế cao cấp D-Care Premium là dòng khẩu trang hàng đầu của Danameco đạt tiêu chuẩn Châu Âu ASTM F2100 Level 2 và Type IIR, được phân loại là khẩu trang y tế/phẫu thuật tại thị trường Mỹ và Châu Âu.

Các màu sắc hiện có: :

Tham khảo thêm các sản phẩm cùng loại

Khẩu trang y tế 4 lớp D-Care Extra Protection, dây buộc

Khẩu trang y tế D-Care Extra Protection là dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM F2100 Level 3 (Mỹ),...

Khẩu trang y tế 3 lớp D-Care Extra Protection, dây buộc

Khẩu trang y tế D-Care Extra Protection là dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM F2100 Level 3 (Mỹ),...

Khẩu trang y tế 4 lớp D-Care Extra Protection, quàng đầu

Khẩu trang y tế D-Care Extra Protection là dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM F2100 Level 3 (Mỹ),...

Khẩu trang y tế 3 lớp D-Care Extra Protection, quàng đầu

Khẩu trang y tế D-Care Extra Protection là dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ASTM F2100 Level 3 (Mỹ),...