Mặt nạ phòng độc D-Care

Chi tiết sản phẩm

Mặt nạ phòng độc

Mặt nạ phòng độc D-Care

Khẩu trang D-Care được kiểm nghiệm dựa trên tiêu chuẩn NIOSH tại phòng thí nghiệm Nelson (Mỹ), có khả năng lọc bụi, vi khuẩn và các hạt trong không khí với kích thước nhỏ tới 0,3 µm.

Các màu sắc hiện có: :