Bông – băng gạc

Băng thun

Băng thun làm từ sợi polyester và cao su thiên...

Gạc y tế

Gạc không dệt với chất liệu cực kỳ mềm...

Gạc meche phẫu thuật với nguyên liệu 100%...

Gạc thận tiệt trùng được làm từ 100%...

Sản phẩm gạc dẫn lưu được tiệt trùng...

Gạc củ ấu với nguyên liệu 100% cotton tẩy...

Sản phẩm gạc cầu được thiết kế và...

Gạc nha khoa được tiệt trùng bằng khí Ethylene...

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Sterile medical gauze is made from 100% cotton which...

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Gạc hút nước chất liệu 100% cotton, được...

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton với mật...

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton với mật...

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton với mật...

Gạc được dệt từ sợi 100% cotton với mật...

Bông y tế

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là...

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là...

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là...