Bông y tế

Bông gạc băng mắt làm từ bông hút nước...

Bông gạc đắp vết thương làm từ bông hút...

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là...

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là...