Gạc y tế

Gạc phẫu thuật

Gạc y tế tiệt trùng làm từ 100% sợi cotton...

Gạc phẫu thuật ổ bụng

Sản phẩm gạc phẫu thuật ổ bụng có nguyên...

Các loại gạc dệt khác

Băng cuộn có nguyên liệu 100% cotton, được...

Gạc phẫu thuật mắt có nguyên liệu từ...

Gạc meche phẫu thuật với nguyên liệu 100%...

Gạc thận nhân tạo có nguyên liệu từ gạc...

Gạc củ ấu có nguyên liệu từ gạc hút...

Sản phẩm gạc cầu có thành phần từ gạc...

Gạc cầm máu nha khoa có thành phần từ gạc...

Gạc hút nước chất liệu 100% cotton, được...

Các loại gạc không dệt

Bông ép phẫu thuật sọ não có nguyên liệu...

Gạc phẫu thuật không dệt chất liệu vải...

Sản phẩm gạc dẫn lưu có nguyên liệu từ...