Bà: Nguyễn Thanh Hiền

Trưởng Khoa Dược
Bệnh viện Việt Đức

19.09.2017

Sản phẩm Danameco có chất lượng tốt, mẫu mã bao bì phù hợp, giá cả cạnh tranh, cung cấp kịp thời

Sản phẩm Danameco có chất lượng tốt, mẫu mã bao bì phù hợp, giá cả cạnh tranh, cung cấp kịp thời

Bà: Nguyễn Thị Lầu

Trưởng Khoa Dược
Bệnh viện Từ Dũ

19.09.2017

Chất lượng sản phẩm tốt và ổn định trong nhiều năm nay tại Bệnh viện Từ Dũ

Chất lượng sản phẩm tốt và ổn định trong nhiều năm nay tại Bệnh viện Từ Dũ

Bà: Phan Thị Vân Nhi

Trưởng Khoa Dược
BV Răng hàm mặt Trung Ương

19.09.2017

Các sản phẩm cung cấp cho bệnh viện trong thời gian qua ổn định, chất lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng…

Các sản phẩm cung cấp cho bệnh viện trong thời gian qua ổn định, chất lượng đáp ứng yêu cầu sử dụng tại bệnh viện