Bên trong Danameco @ Danameco

Bên trong nhà máy sản xuất khẩu trang Danameco

18.12.2020

Bên trong nhà máy sản xuất áo choàng phẫu thuật Danameco

23.01.2021

Tổng quan nhà máy

23.01.2021

Danameco trên sóng VTV

23.01.2021