Quyết định 119/QĐ-HĐQT-DNM gia hạn thời gian giữ chức vụ Phụ trách kế toán Tổng Công ty CP Y tế DANAMECO của bà Nguyễn Thị Hằng

QĐ-119-Gia-han-thoi-gian-giu-chuc-vu-ke-toan-ba-Nguyen-Thi-Hang-signed.pdf