Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Location: Hà Nội

Job type: Product Development

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021

Số lượng: 1

Mô tả công việc:

  • Phụ trách các hoạt động tìm kiếm sản phẩm mới, sản phẩm thay thế, phát triển & đào tạo đối với mặt hàng thiết bị y tế, vật tư tiêu hao
  • Tiếp nhận các phản hồi về chất lượng sản phẩm.
  • Phối hợp với NVKD thực hiện các chương trình đo lường thị trường.
  • Thực hiện các báo cáo phân tích liên quan đến chức năng công việc.
  • Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc:

  • Có 1-2 năm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, ưu tiên trong ngành y tế, kỹ thuật hoặc ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu máy móc sản xuất.
  • Ưu tiên ứng viên biết sử dụng phần mềm AutoCAD.
  • Đam mê nghiên cứu, tìm tòi các sản phẩm, thiết bị mới.
  • Tiếng Anh giao tiếp tốt
  • Năng động, nhiệt tình
Maybe You're also like

Designer – Nhân viên thiết kế

Location: Đà Nẵng

Job type: Marketing

Deadline: 27/03/2021

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Location: Hà Nội

Job type: Business Development

Deadline: 20/03/2021

20.01.2021

HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Location: Đà Nẵng

Job type: Human Resources

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021