Bông gạc băng mắt

Chi tiết sản phẩm

Bông y tế

Bông gạc băng mắt

Bông gạc băng mắt làm từ bông hút nước 100% cotton và gạc không dệt hút nước, dùng băng mắt khi phẫu thuật hoặc tổn thương mắt.

Các màu sắc hiện có: :

Tham khảo thêm các sản phẩm cùng loại

Bông gạc đắp vết thương

Bông gạc đắp vết thương làm từ bông hút nước 100% cotton và gạc hút nước 100% cotton hoặc...

Bông viên

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là sản phẩm đa năng sử dụng trong các bệnh viện,...

Bông hút nước

Bông y tế làm từ 100% bông tự nhiên, là sản phẩm đa năng sử dụng trong các bệnh viện,...