Gạc phẫu thuật ổ bụng

Chi tiết sản phẩm

Gạc phẫu thuật ổ bụng

Gạc phẫu thuật ổ bụng

Sản phẩm gạc phẫu thuật ổ bụng có nguyên liệu từ gạc hút nước 100% cotton, được sử dụng để thấm máu, chèn nội tạng trong phẫu thuật ổ bụng

Các màu sắc hiện có: :