Gói trung phẫu

Chi tiết sản phẩm

Gói gạc

Gói trung phẫu
Mã Nhóm sản phẩm : M4

Sản phẩm gói trung phẫu bao gồm gạc phẫu thuật và gạc phẫu thuật ổ bụng, được dùng trong trung phẫu như: dạ dày, gan, mật, sản khoa… rất an toàn, tiện lợi.

Các màu sắc hiện có: :

Tham khảo thêm các sản phẩm cùng loại

Gói thay băng M23, M25, M26, M27

Gói thay băng bao gồm gạc phẫu thuật và gạc cầu hoặc gạc phẫu thuật và gạc củ ấu,...

Gói mổ đẻ

Gói mổ đẻ bao gồm gạc phẫu thuật và gạc phẫu thuật ổ bụng, được dùng trong phẫu...

Gói mổ cắt A

Sản phẩm gói mổ cắt A bao gồm gạc phẫu thuật và gạc củ ấu sản khoa, được sử dụng...