Khăn gói dụng cụ tiệt trùng

Chi tiết sản phẩm

Khăn gói dụng cụ tiệt trùng

Khăn gói dụng cụ tiệt trùng

Các màu sắc hiện có: :