Khăn trải phẫu thuật phủ phẫu trường

Chi tiết sản phẩm

Khăn phẫu thuật

Khăn trải phẫu thuật phủ phẫu trường

Các màu sắc hiện có: :

Tham khảo thêm các sản phẩm cùng loại

Tấm trải Nylon PE/HDPE

Khăn đắp phẫu thuật có/không có lỗ

Khăn trải phẫu thuật cơ bản

Khăn trải phẫu thuật chữ U