Đội ngũ lãnh đạo của Danameco

Chúng tôi hiểu rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, do đó tập trung phát huy năng lực lãnh đạo để đưa ra các quyết định thay đổi hiệu quả là điều tối quan trọng.

“Có một điều duy nhất thúc đẩy Danameco, đó là THAY ĐỔI. Chúng tôi luôn cố gắng tập trung toàn bộ sức lực vào việc xây dựng tạo ra điều mới mỗi ngày

Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Sản phẩm

Ban quản trị
Lê Hải Trọng

Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Nam

Thành viên ban quản trị

Võ Anh Đức

Thành viên ban quản trị

Ban giám đốc
Huỳnh Thị Li Li

CEO

Võ Anh Đức

Thành viên ban quản trị

Thuý Ngô

Giám đốc vận hành

Ban giám sát
Vũ Mạnh Tú

Trương Văn Bảy

Nguyễn Đình Phương Nam