Cơ hội việc làm tại Danameco

Tham gia cùng chúng tôi để tạo ra những sự thay đổi

HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Human Resources

20.01.2021