Logistic Manager – Trưởng kho vận

Location: Đà Nẵng

Job type: Logistics

Deadline: 25/03/2021

20.01.2021

Số lượng: 1

Mô tả công việc:

 • Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho ở toàn bộ các nhà máy, văn phòng trực thuộc Tổng Công ty;
 • Điều phối nhân lực Kho vận thực hiện các công việc trên đạt hiệu quả cao nhất;
 • Đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty;
 • Tổ chức, sắp xếp, điều chỉnh hoạt động của Kho vận phục vụ tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty;
 • Quản lý, giám sát các hệ thống về an ninh, phòng cháy chữa cháy …đảm bảo an toàn của hàng hóa, tài sản;
 • Thực hiện các báo cáo về số lượng hàng xuất, nhập, tồn cho Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tổ chức thực hiện việc giao hàng cho cho đối tác, khách hàng…. theo yêu cầu;
 • Tổ chức và chỉ đạo nhân sự thực hiện việc kiểm kê hàng hóa, tài sản theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất tại tất cả các kho;
 • Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc:

 • Có kinh nghiệm 2-3 năm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý, sắp xếp hàng hóa tốt
 • Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
Maybe You're also like

Designer – Nhân viên thiết kế

Location: Đà Nẵng

Job type: Marketing

Deadline: 27/03/2021

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Location: Hà Nội

Job type: Business Development

Deadline: 20/03/2021

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Location: Hà Nội

Job type: Product Development

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021