Warehouse Staff – Nhân viên thủ kho

Location: Quảng Nam | Đà Nẵng

Job type: Warehouse Management

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021

Số lượng: 2

Mô tả công việc:

  • Nhập, xuất kho hàng hóa
  • Báo cáo tiến độ giao hàng hóa hàng ngày
  • Kiểm kê hàng hóa theo kế hoạch định kỳ , đột xuất
  • Phối hợp cùng OA lên kế hoạch dự trù hàng hóa
  • Lưu trữ hồ sơ , giấy tờ liên quan tới hàng hóa , giao nhận
  • Các công việc khác theo điều động từ Tổng công ty và Trưởng văn phòng đại diện

Yêu cầu công việc:

  • Có kinh nghiệm làm kho
  • Ưu tiên đã làm thủ kho cho các công ty Dược , VTYT
  • Sẵn sàng làm thêm giờ
  • Có sức khỏe
Maybe You're also like

Designer – Nhân viên thiết kế

Location: Đà Nẵng

Job type: Marketing

Deadline: 27/03/2021

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Location: Hà Nội

Job type: Business Development

Deadline: 20/03/2021

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Location: Hà Nội

Job type: Product Development

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021